UDRUŽENJE OBOLJELIH OD CEREBRALNE PARALIZE I DISTROFIJE
Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Aktivnosti

U toku dosadašnjeg rada Udruženje je uz pomoć raznih humanitarnih vladinih i nevladinih organizacija uspješno realizovalo niz drugih projekata kao što su:

 • Obezbjeđivanje materijalne pomoći u vidu hrane, lijekova, odjeće, obuće, ortopedskih pomagala i sl.
 • Educiranje na raznim poljima tehnike i nauke,
 • Obezbjeđivanje i stvaranje uslova za rehabilitaciju,
 • Otvaranje video kluba

videoklub

 

 • Nabavka opreme i kancelarijskog materijala neophodnog za rad Udruženja
 • Izrada čestitki, suvenira i ručnih radova i njihova prodaja

cestitke

 

 • Proširivanje saradnje sa srodnim Udruženjima u državi BiH i van njenih granica

saradnja1 saradnja saradnja3

 

 • Stvaranje uslova za pružanje raznih usluga građanima u vidu fotokopiranja, iznajmljivanja i sl, u svrhu namicanja sredstava za rad Udruženja
 • Organizovanje raznosvrsnih sadržaja za zabavu, odmor i razonodu kao što su: izleti, podjela prazničnih poklona, druženja i sl.

uslovi

 

 • Obezbjeđivanje finansijskih sredstava u skladu sa mogućnostima za članove Udruženja
 • Podizanje svijesti društvene zajednice o osobama sa invaliditetom putem predstava, promocija, dokumentarnog filma i sl.
 • Educiranje roditelja, staratelja i ostalih osoba važnih za život osoba sa invaliditetom putem seminara, telefonski i kontakt emisije, okruglih stolova, itd.

 

aktivnosti01 aktivnosti02 

aktivnosti04 aktivnosti05

aktivnosti06 aktivnosti03

    

Nadamo se da će naše potrebe i problemi imati još bolja rješenja od trenutnih.

Nadamo se da će naša država slijediti evropski put u svakom pogledu, a posebno u pogledu osoba sa invaliditetom.

 

 

I mi smo tu

Uklonimo arhitektonske barijere

Barijere

20 godina Udruženja