Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK-a Goražde je vanstranačka, nevladina, dobrovoljna, humanitarna organizacija koja okuplja oboljele od cerebralne paralize i distrofije (CPD), odnosno njihove porodice i druge građane koji joj pristupe, u cilju ostvarivanja svih oblika pomoći i podrške oboljelim od CPD, kao i ranog otkrivanja oboljenja, te otklanjanja uzroka njegovog nastanka.

Odlukom Saveza distrofičara Sarajevo Udruženje CPD zastupa i distrofičare, kao srodno oboljenje.

Ponosni smo na:

23

Godine postojanja

78

Uspješnih projekata

CILJEVI
I ZADACI

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja CPD su: okupljanje lica oboljeli od cerebralne paralize i distrofije, te članova njihovih porodica radi ostvarivanja neposredne materijalne, socijalne i drugih vidova pomoći; ostvarivanje prava iz oblasti obrazovanja, rehabilitacije, radnog osposobljavanja i zapošljavanja oboljelih od CPD; iznalaženje materijalnih, prostornih i drugih uslova za osnivanje subjekata za obavljanje proizvodnih, uslužnih i drugih djelatnosti; pokretanje incjative za ostvarivanje uslova za rano otkrivanje CPD i njeno liječenje i druge aktivnosti u skladu sa zakonom, statutom i mogućnostima Udruženja.

CEREBRALNA PARALIZA

Cerebralna paraliza je „grupa poremećaja pokreta i položaja uzrakovana defektom ili lezijom nezrelog mozga”(Bax, 1964). To je hronični poremećaj karakteriziran aberantnom kontrolom pokreta ili položaja, pojavljuje se rano u životu i rezultat je neprepoznatljive progresivne bolesti.

To je, takođe, patološko stanje karekterisano prvenstveno oštećenjem motoričke funkcije, a onda i smetnjama vida i sluha, intelektualnim deficitom, emociopnalnim problemima, poremećajima govora i ponašanja, epileptični napadi i slično.

ŠTA JE
DISTROFIJA

Distrofija je hronično i progresivno oboljenje nepoznate etiologije koje zahvata sve mišiće.

Postoji preko 40 nervnih i mišićnih poremećaja koji se pojavljuju i variraju u stepenu mišićne slabosti i odumiranja.

Veoma brzo oboljeli od distrofije postaju ovisni o pomoći drugih osoba.

Naši počeci

Suvišno je govoriti da su svi početi teški.

Tada, kad smo počeli djelovati i okupljati članove, nismo imali ni prostora za realizovanje bilo kakvih aktivnosti, a o tome da smo obilazili od vrata do vrata i olovkom popunjavali prazne papire, suvišno je govoriti.

Naime u tom periodu Udruženje nije imalo apsolutno nikakvu finansijsku pomoć i potporu za rad. Sasvim slučajno smo sreli humanistu Mila Plakalovića i iznijeli mu svoj problem. Gospodin Plakalović je prvi čovjek koji je finansirao rad Udruženja zajedno sa svojim sponzorima iz Sarajeva.

Dolaskom velikog broja humanitarnih organizacija na naše prostore Udruženje je dobilo priliku za partnersku, a kasnije i poslovnu saradnju što je uslovilo niz uspjeha i realizaciju niza projekata.

Zadovoljstvo je bilo raditi sa NVO kao što su: IRC-e, UNHCR, Fondacija Nova Bosna, Care, OESC-a, ……

U drugoj polovini 1999 godine upoznali smo delegaciju iz njemačkog grada Gere.

Od tada pa sve do danas naša saradnja je briljantna u svim oblastima društvenog života.

Bili smo gosti u njihovom gradu, u saradnji sa Općinom Goražde i Centrom uspjeli smo omogućiti četverogodišnje školovanje za 3 osobe sa invaliditetom.

Naša saradnja je prerasla u partnerstvo i zajedno smo obilježili 10-to godišnjicu postojanja našeg Udruženja, tom prilikom gosp. Koob i premijer Kantona gosp. Nazif Uruči su imali čast da zvanično otvore projekat-Kreativne radionice u našim prostorima na Vitkovićima.

Snažnu pomoć Udruženju i veliku podršku radu Udruženja dali su i daju mnogi roditelji članova našeg Udruženja.

Kako smo već pomenuli da su uz nas na samom početku stali ljudi iz Centra za socijalni rad Goražde, moramo sa velikom iskrenošću reći da je ta saradnja godinama jačala i dobijala sve veći obostrani značaj.

Sada je naš odnos gotovo partnerski i nadamo se da će takav biti i ubuduće i da će još više jačati i rasti.

Iza svih naših aktivnosti i uspjeha stoji i određeni broj aktivnih pomažućih članova bez čije stalne i nesebične pomoći vjerovatno ne bismo bili gdje smo sada.

To je jedan takoreći tim stručnjaka kojima dugujemo veliku zahvalnost u svim oblastima, pravnim, zdravstvenim, računovodstvenim, edukativnim, medicinskim i drugim vidovima pomoći.

Za realizaciju ovih aktivnosti, za našu afirmaciju veliki doprinos pruža i naša lokalna televizija koja je pratila i medijski pokrivala sve naše korake na trnovitom putu uspona ka mjestu na kojem smo sada.

Udruženje se zahvaljuje svim sponzorima i donatorima koji su pomogli u realizaciji bilo koje aktivnosti Udruženja.

Veliku zahvalnost dugujemo i našim sugrađanima koji, za razliku od nekih prijašnjih perioda, u svakom momentu lično i nesebično potpomažu naše Udruženje kupovinom naših proizvoda, pružanjem raznih vidova usluga, a prije svega toplinom i srdačnošću koje nam dijele u svakom momentu, a koji se ne mogu platiti ničim.

Posebno zadovoljstvo nam čini odnos mladih sugrađana, naše “male raje”, zbog kojih sigurnije koračamo u budućnost.