Nastojimo unijeti vedrinu i radost u živote oboljelih

Mi smo Udruženje koje okuplja, evidentira i pomaže osobe oboljele od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde. Pokušavamo svojim članovima pružiti moralnu, materijalnu podršku i pomoć…..Moj lični i najdraži tim su moji roditelji i brat, bez njhove podrške ne znam da li bih mogla raditi. Moj tim u Udruženju najveći dio posla radi na volonterskoj osnovi (odnosno što naš knjigovođa kaže „Nešta se i sa halalom treba raditi“)…..Svi radimo sa velikom ljubavlju i entuzijazmom. Za našu firmu je također najbitnije da imamo dosta kupaca-narudžbi, da bi mogli poslovati samostalno, međutim-???, ako Bog da…..Dobro ste to nazvali „tužna epizoda“ ukratko „bolesni umovi“ su nam napravili štetu u radionici u vrijednosti od 15.000,00 KM, da bi za sebe ostvarili dobit od 200,00 KM. U sanaciji objekta pomagali su nam Vlada BPK-a Goražde, općina Goražde, i naši prijatelji iz Gere…..Savez je osnovan prije pet godina. Njegove članice su naše Udruženje, Udruženja cerebralne paralize iz Sarajeva, Zenice i Sapne. Ukupno je registrovano preko 500 osoba oboljelih od cerebralne paralize…..Našem Udruženju se još može pomoći tako što nam možete pomoći da nabavimo kolica na akumulator za osobe sa invaliditetom. Nekim od naših članova je neophodna i direktna podrška u adaptaciji i prilagođavanje prostorija u kojima žive…..

Kada je osnovano Udruženje i šta mu je osnovna djelatnost?

ĆULOV: Odmah nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1996. godine i ove godine obilježavamo 20 godina postojanja i rada u kontinuitetu.

Mi smo Udruženje koje okuplja, evidentira i pomaže osobe oboljele od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde. Pokušavamo svojim članovima pružiti moralnu, materijalnu podršku i pomoć. Nastojimo unijeti vedrinu i radost u njihove živote. Brinemo se za društvnu participaciju naših članova. Borimo se za lični i materijalni opstanak naših članova.Takođe nastojimo uliti svijest zdravim ljudima da želimo živjeti s njima a ne pored njih.

Koliko imate članova i kojih su sve životnih dobi?

ĆULOV: Udruženje broji 65 redovnih članova (osobe sa invaliditetom) svih životnih dobi, od jedne godine do šesdeset četiri godine i imamo mnogo više pomažućih članova koji nam svojim stručnim radom pomažu i daju vjetar u leđa.

Iz kojih se sve izvora Udruženje finasira?

ĆULOV: Udruženje se finansira isključivo putem Projekata i nema redovnih niti stalnih izvora finansiranja.

Ali, osim financijskih sredstava, bez kojih se nažalost ne može egzistirati u ovom vremenu i skoro na svim prostorima Planete, još važniji faktor za posao koji obavljate je srce, odnosno ljubav i razumijevanje prema istom (poslu) i ljudima za koje se trudite da im olakšate život. Ko su Vaši suradnici, odnosno hoćete li predstaviti svoj tim?

ĆULOV: Moj lični i najdraži tim su moji roditelji i brat, bez njhove podrške ne znam da li bih mogla raditi. Moj tim u Udruženju najveći dio posla radi na volonterskoj osnovi (odnosno što naš knjigovođa kaže „Nešta se i sa halalom treba raditi“). Njega čine roditelji od naših redovnih članova njih četvero, pomažući članovi (pravnik, knjigovođa, dvije pedagoginje, ljekar, novinar, socijalni radnik, … ). U radionici Životna pomoć postoji takođe radni tim koji čine četiri osobe sa invaliditetom i dvije majke naših redovnih članova. I oni su veoma predani svom radu izuzetno dobro kroje, vezu i šiju platnene papuče.

Šta biste najbitnijeg rekli o firmi Životna pomoć, koju je osnovalo vaše Udruženje?

ĆULOV: Ono što je za mene najbitnije, je što smo radom u svojoj firmi kvalitetom proizvoda uspjeli zadovoljiti standarde evropskog tržišta i što smo dokazali da osobe sa invaliditetom najvećeg stepena mogu raditi, biti ažurne, vrijedne i dati doprinos cjelokupnom razvoju naše zajednice. Svi radimo sa velikom ljubavlju i entuzijazmom. Za našu firmu je također najbitnije da imamo dosta kupaca-narudžbi, da bi mogli poslovati samostalno, međutim-???, ako Bog da. Pored projekta naše radionice, Udruženje radi i na drugim projektima, kako bi što više pomogli svojim redovnim članovima: projekat ukanjanje arhitektonskih barijera, projekat razvijanje nivoa svijesti o potrebama osoba sa invaliditetom, projekat stvaranje uslova za život osoba sa invaliditetom van institucija-ustanova,

Gdje se sve plasiraju proizvodi vaše radionice u Vitkovicima i kakva je potražnja za njima? Ima li interesa za iste na bh. tržištu?

ĆULOV: Naši proizvodi se uglavnom plasiraju na prostoru Bosansko podrinjskog kantona. Osim toga plasman proizvoda se raširio i po cijeloj BiH.Tržište smo pronašli i u Njemačkoj kod naših prijatelja (za sada skromno tržište, ali nadamo se boljem). Takođe je naš Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom F BiH pružio podršku našim proizvodima tako što naše proizvode kupuju i plasiraju ih dalje kao poklon čime direktno pomažu Udruženju, radionici i reklamiraju nas.

Imali ste i jedan prekid u proizvodnji kada se desila i jedna tužna epizoda koja je popratila taj prekid. Hoćete li reći nešto o tome i ko vam je pomogao u sanaciji devastiranog objekta?

ĆULOV: Dobro ste to nazvali „tužna epizoda“ ukratko „bolesni umovi“ su nam napravili štetu u radionici u vrijednosti od 15.000,00 KM, da bi za sebe ostvarili dobit od 200,00 KM. U sanaciji objekta pomagali su nam Vlada BPK-a Goražde, općina Goražde, i naši prijatelji iz Gere. U saradnji sa njima kroz realizaciju zajedničkog Projekta koji je pokrenuo Rotary klub Gera na čelu sa gosp. Bernd Koobom, a kojem su podršku pružili naš najbliži Rotary klub iz Sarajeva dobili smo i podršku Internacionalnog Rotary kluba.Tim Projektom dobili smo sredstva za renoviranje i adaptaciju radionice. Od istog donatora dobili smo sredstva i za nabavku mašina za rad kao i stimulaciju za rad radnika određeni vremenski period

Vi ste i predsjednica Upravnog odbora Saveza, koji djeluje na teritoriji F BiH. Kada je osnovan Savez i ko su njegove članice? Koliko članova-osoba oboljelih od cerebralne paralize i distrofije je ukupno registrirano na nivou Saveza?

ĆULOV: Savez je osnovan prije pet godina. Njegove članice su naše Udruženje, Udruženja cerebralne paralize iz Sarajeva, Zenice i Sapne. Ukupno je registrovano preko 500 osoba oboljelih od cerebralne paralize.

Hoćete li navesti neke od projekata koji su realizirani ili koji su u toku na nivou pojedinačnih udruženja, odnosno Saveza?

ĆULOV: Savez je organizacija koja ima redovna finansijska sredstva iz budžeta Federacije. Savez organizuje stručne skupove o problemima i potrebama osoba s cerebralnom paralizom, upoznaje javnost o potrebama i teškoćama osoba s CP i pomaže članicama Saveza u rješavnju problema njihovih Udruženja i članova iz oblasti rehabilitacije, nabavke ortopedskih pomagala, odgoja i obrazovanja, profesionalne orjentacije, osposobljavanja za rad i zapošljavanja. Na čelu našeg Saveza je prof.dr. Emira Švraka, koja je izuzetno vrijedna i meni draga osoba,nesebično se zalaže da svima nama pomogne, među prvima u Bosni i Hercegovini je ponudila stručnu literaturu iz ove oblasti. Naime ista je napisala knjige Druga strana života, Dvije strane sreće, Okupaciona terapija i Naša vizija budućnosti. Posljednja knjiga je rezultat rada Saveza sa terena.

Kako ste na nivou Udruženja ili Saveza obilježili minuli 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i kako ga inače obilježavate?

ĆULOV: Treći decembar obilježavamo individualno, Taj dan iskoristimo da ukažemo na probleme i potrebe osoba sa invaliditetom u skladu sa finsijskim mogućnostima organizacija. Mi često taj dan posvetimo političarima, tako što se taj dan družimo sa njima, da bi ih što više upoznali o našim potrebama, a neki naredni dan u mjesecu decembru iskoristimo za naše zajedničko druženje redovnih članova.

Na samom kraju, osim kupovinom proizvoda iz vaše radionice (postoji li mogućnost kupovine online?), kako se vama još može pomoći?

ĆULOV: Naravno primamo narudžbe i online za papuče i to na: e-mal ug.cdpd@bih.net.ba zatim može i na sledece adrese www.facebook.com/ucpdgorazde (fb Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije kantona Goražde) i http://gorazde.ucpd.org ili www.ucpd.org.

Našem Udruženju se još može pomoći tako što nam možete pomoći da nabavimo kolica na akumulator za osobe sa invaliditetom. Nekim od naših članova je neophodna i direktna podrška u adaptaciji i prilagođavanje prostorija u kojima žive.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

ĆULOV: Hvala i Vama na pozivu za učešće u razgovoru, prijatno sam bila iznenađena vašim pozivom. Na kraju da se zahvalim svim ljudima koji su na bilo koji način nam pomogli u našem radu. Svako dobro.

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (768)
https://bedrudingusic.wordpress.com/2016/02/26/mirsada-culov-predsjednica-udruzenja-oboljelih-od-djecije-cerebralne-paralize-i-distrofije-bosansko-podrinjskog-kantona-gorazde-i-predsjednica-upravnog-odbora-saveza-udruzenja-osoba-s-cerebralnom-p/