Institucionalna podrška najranjivijim kategorijama stanovništva u BiH na jako niskom nivou

“Institucionalna podrška je na jako niskom nivou kada su u pitanju najranjivije kategorije stanovništva zato što u Bosni i Hercegovini postoje budžetska ograničenja, tako da nevladin sektor dugi niz godina pomaže kada su u pitanju ove kategorija stanovništva”, rekla je regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan nakon današnjeg radnog sastanka sa sedam nevladinih organizacija, koji je održan u okviru projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH”, a kojeg implementiraju CARE Češka i CARE International Balkans.

Institucionalna podrška najranjivijim kategorijama stanovništva u BiH na jako niskom nivou

Navela je kako je u sklopu ovog trogodišnjeg projekta, koji je počeo 2018.godine, izabrano sedam nevladinih organizacije, koje pružaju usluge i implementiraju aktivnosti koje su usmjerene na marginalizirane skupine društva.

– Tu imamo Udruženje oboljelih od cerebralne paralize iz Goražda, udruženja koja se bave rodnom ravnopravnošću i podrškom žrtvama rodnouslovljenog nasilja, udruženja koja podržavaju romsku populaciju i udruženja koja zapošljavaju najranjivije grupe stanovništva. Tako da je jako širok spektar aktivnosti kojim se bave ove organizacije koje su partneri nama na projektu – kazala je Bučan. 

Regionalna direktorica CARE International Balkans istakla je kako ovih sedam organizacija koje rade na projektima imaju svoje mandate i aktivnosti, a kao primjer navela je Udruženje oboljelih od cerebralne paralize iz Goražda.

– Ovo Udruženje u okviru svojih aktivnosti ima radionicu, gdje se bave proizvodnjom papuča, posteljine i cekera, te sličnih proizvoda koje plasiraju na tržište i time zapošljavaju osobe koje su obolje od cerebralne paralize i distrofije. Ono što su  Udruženja imali kao plan jeste da tu proizvodnju plasiraju u inostranstvo. Mi smo im kroz projekt “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH” pomogli da ojačaju svoju organizaciju, ali i da dobiju izvoznu dozvolu, tako da je prvi izvoz realiziran krajem prošle godine i oni su prodali svoje proizvode u Njemačkoj – kazala je. 

Mirsada Ćulov, direktorica Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i mišićne distrofije iz Goražda kazala je kako je najugroženije kategorije najteže zaposliti, što je primijetila i na članovima Udruženja kojeg vodi.

– U skladu s tim otvorili smo radionicu koja se zove “Životna pomoć u zapošljavanju i radna okupacija osoba sa invaliditetom”. Na radionicama proizvodimo kućne i platnene papuče, a osnovni material dobijamo od firme “Prevent”. To su u stvari ostaci, komadići njihovih proizvoda jer oni šiju autopresvlake, pa nama daju te komadiće koji ostanu. Nama to puno znači, jer nam dobro dođu za izradu platnenih papuča. Osim toga imamo i mašinu za vez, pa te papuče možemo napraviti s ličnim imenom ili logom firme, što je stvarno ispalo interesantno – kazala je Čulov. 

Navela je kako je njeno udruženje 2005. godine počelo s radom, te da su u prvom planu radili drvene puzzle i igračke, koje su dvije godine prodavali u Njemačkoj.

– Kada smo napunili tržište pokrajine Tiringija, tačnije njihova obdaništa, onda smo morali stati s prodajom, jer više nismo imali narudžbi. Naravno, to u našoj zemlji nije prepoznato kao prioritet i mi nismo dobili podršku. Onda smo počeli s platnenim program i evo vidjet ćemo dokle će to trajati – rekla je.

Dodala je da su u prošloj godini imali veliku sreću da su  ponovo ušli u program i postali partneri CARE International Balkans, kazavši da ih je to održalo, jer je opstanak njihove radionice, kao i Udruženja bio upitan.

Kada su u pitanju konkretni koraci na projektu, Bučan je kazala da su već realizirane aktivnost strateškog i biznis planiranja za one organizacije koje se bave socijalnim poduzetništvom, te da su zavisno od potreba organizacije angažirani stručnjaci koji su potrebni da unaprijede određeni segment usluga i aktivnosti.

– Trenutno u planu mapiranje usluga svih organizacija i unapređenje tih usluga na osnovu preporuka koje će dobiti. Također, u planu je,  i izrada komunikacijske i zagovaračke strategije za sve organizacije, koje imaju za cilj da se usmjere na određene politike i zakone, koji će unaprijediti rad organizacija i tu komponentu grantova da se isfinanciraju ne samo te aktivnosti nego i redovne aktivnosti udruženja u određenoj mjeri – kazala je. 

Istakla je da je jedna od većih aktivnosti zapošljavanje pripravnika, te da je svaka od sedam organizacija dobila priliku da zaposli jednu osobu na godinu dana, a za koju su osigurana financijska sredstva. U okviru projekta planirana je i studijska posjeta Češkoj Republici, gdje će se moći vidjeti slična iskustva organizacija u ovoj državi, kao I angažiranje volontera iz Češke Republike na tri mjeseca u svih sedam organizacija.

Izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak kazala je da je financijska podrška koju su dobili od CARE International Balkans doprinijela radu s LGBT osobama kroz pružanje psihosocijalne podrške.

– To znači da se bavimo onim problemima LGBT zajednice koji ih sprječavaju da budu aktivni članovi i članice  društva, kao i da aktivno traže svoja prava. Ono što nam je omogućila podrška kroz ovaj projekt jeste da možemo da uključimo mlade ljude i da njima pomognemo da razviju svoje kapacitete da u današnjoj poslovnoj klimi u BiH barem imaju priliku da steknu znanje i da budu konkurentniji – rekla je.

Posebno je istakla da ovaj projekt pruža podršku SOC-u kroz iznalaženje novih načina da, ne samo SOC, već i druge organizacije koje rade s marginaliziranim grupama, imaju jasniju budućnost u smislu financiranja, da su održivije i da se ne oslanjaju samo na donacije koje dolaze iz drugih država, ili institucionalne donacije, koje su veoma slabe ili ih uopće nema, već i na vlastite kapacitete.

Projekt „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO“ u BiH implementiraju CARE Češka i CARE International Balkans u suradnji sa sedam domaćih nevladinih organizacija, uključujući i Sarajevski otvoreni centar (SOC).  Kroz ovaj projekt izabranih sedam organizacija prolazi intenzivan program jačanja kapaciteta kako bi mogli putem svojih servisa još kvalitetnije odgovorili na potrebe korisničkih grupa kao što su LGBTIQ populacija, Romi, žene žrtve nasilja, osobe s poteškoćama.

(Adin Šabić, Interview.ba)