Projekt unapređenja socijalnih usluga kroz jačanje NVO

U sklopu projekta “Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini” u Sarajevu je danas upriličen radni sastanak na kojem su razmatrane mogućnosti jačanja socijalne zaštite najranjivijih kategorija stanovništva putem izgradnje kapaciteta lokalnih NVO za pružanje usluga pripadnicima ove populacije.

Radi se o trogodišnjem projektu koji je podržala Češka razvojna agencija, a koji implementiraju CARE Češka i CARE International Balkans u saradnji/partnerstvu sa sedam bh. nevladinih organizacija.

Kako je tim povodom kazala regionalna direktorica CARE International Balkans Sumka Bučan, projekt je orijentiran ka jačanju slabih postojećih socijalnih usluga i poboljšanju pristupa pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane lokalne populacije.

Istaknula je kako je mreža socijalnih usluga, odnosno institucionalna podrška u tom segmentu  na veoma niskom nivou, s obzirom na budžetska ograničenja, “tako da je nevladin sektor već niz godina angažiran na planu pomoći najranjivijim grupama stanovništva”.

Odgovarajući na novinarske upite u vezi s konkretnim aktivnostima, Bučan je taj angažman ilustrirala primjerom jedne od partnerskih organizacija – Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda, koje je, zahvaljujući spomenutom projektu, proizvode iz vlastite radionice plasiralo na njemačko tržište.

Navodi kako plasman njihovih proizvoda – jastuka, papuča, posteljine i drugih proizvoda od pamuka i lana omogućava zapošljavanje oboljelih osoba, te da je izvoz omogućen uz podršku projekta u sklopu kojeg im je dodijeljena izvozna dozvola.

– Već smo realizovali aktivnost strateškog i biznis planiranja za one organizacije koje se bave socijalnim preduzetništvom i zavisno od potreba organizacije angažovali smo stručnjake koji su potrebni radi unapređivanja određenog segmenta usluga i aktivnosti, a trenutno je u planu mapiranje i unapređenje usluga svih organizacija na osnovu preporuka koje će dobiti – precizirala je Bučan.

Dodala je da je u toku izrada komunikacijske i zagovaračke strategije za sve organizacije, a kako bi se usmjerili na određene politike i zakone koji će unaprijediti njihov rad, uključujući i osiguranje grantova za te, ali i redovne aktivnosti udruženja obuhvaćenih spomenutim projektom, kao i zapošljavanje pripravnika, studijske posjete i angažiranje volontera.  

Na značaj inicijativa koje se realiziraju u sklopu razmatranog projekta ukazala je i izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra (SOC) Emina Bošnjak, fokusirajući se na misiju ove organizacije koja je angažirana na osiguranju i jačanju ljudskih prava pripadnika LGBT populacije, prava žena i rodnom ravnopravnošću, uključujući i psihosocijalnu podršku.

Po njenim riječima, realizacija spomenutog projekta omogućila je angažman mladih i razvijanje kapaciteta na planu sticanja znanja kako bi bili konkurentniji na tržištu rada, a u kontekstu komercijalizacije usluga.

Kako je rečeno, nemogućnost institucija vlasti u BiH da osiguraju adekvatnu socijalnu zaštitu marginaliziranim i socijalno ranjivim kategorijama stanovništva, rezultiralo je činjenicom da sve ove ranjive kategorije, nerijetko, zavise upravo od organizacija civilnog društva.

Tako sedam organizacija, okupljenih u sklopu projekta, prolazi intenzivan program jačanja kapaciteta kako bi mogli putem svojih servisa još kvalitetnije odgovoriti potrebama korisničkih grupa kao što su LGBT populacija, Romi, žene žrtve nasilja, osobe sa poteškoćama…

“Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u BiH” trogodišnji je projekt s ukupnim budžetom od 800.000 eura, a njegova implementacija počela je u maju 2018. godine.

federalna.ba/Fena

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/263952/radni-sastanak-u-sarajevu